Buikdansopleiding

VC-fotos-5-2

De Buikdansopleiding is een verdiepingscursus bestaande uit korte series, waarin de belangrijkste onderdelen van de oriëntaalse (buik)dans gestructureerd aan de orde komen. De gehele opleiding in de oude vorm duurde  2 jaar. In deze nieuwe vorm is het ook mogelijk om losse blokken van 3 workshops te volgen, zodat je je eigen programma kunt samenstellen naar gelang je leerbehoefte. De opleiding richt zich op gevorderde danseressen en/of docenten die meer verdieping willen in hun kennis en vaardigheden ten aanzien van de oriëntaalse dans. Aangezien er noch in binnen- of buitenland rijkserkende diploma’s bestaan voor oriëntaalse dans, reiken we deze ook niet uit. Maar de gebundelde ervaring van de vaste docenten en de bijdragen van de gastdocenten, staan bij inzet van de cursist garant voor meer verdieping, grotere kennis en professionaliteit van de cursist. Vaste onderdelen in alle workshops zijn: houding, lichaamsbewustzijn, techniek, muziek(interpretatie), reflectie en beeldmateriaal op DVD en video ter illustratie van het onderwerp én voordansen. Over ieder onderwerp krijg je achtergrondinformatie in de vorm van een artikel. Op verzoek kan er altijd aandacht worden besteed aan specifieke wensen. Kijk voor de thema’s onder de knop programma.

De thematische lesblokken bestaan uit 3 zondagen, 1x per maand, van 13.00-18.00 uur.

Reglement, inschrijving en betaling

 • aanmelden voor een lesblok kan tot 1 maand voor de eerste lesdag, door het invullen van het inschrijfformulier en betaling per ommegaande;
 • kosten per blok van 3 lessen is 210 euro, dat is 70 euro per lesdag, waarvoor je het volgende kunt verwachten: minimaal 2 docenten, een inhoudelijk artikel, een huiswerkopdracht, beeldmateriaal, persoonlijke feedback. Voor oud-cursisten van de Verdiepingscursus (dus deelnemers die vóór seizoen 2015/2016 de Verdiepingscursus, dus de Buikdansopleiding oude stijl volgden) is er een korting. Zij betalen 180 euro per blokje van 3 lessen;
 • inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling, zodra je je hebt aangemeld maak je het bedrag over op rekeningnummer NL46INGB0009515377 t.n.v. Stichting Dalla te Den Haag o.v.v. nummer en titel van het lesblok;
 • het aantal deelnemers is beperkt, geef je tijdig op;
 • 3 weken voor aanvang van het lesblok krijg je te horen of de serie doorgaat.
 • door deelname aan de Buikdansopleiding verklaart de cursist op de hoogte te zijn van dit reglement en zich aan de opgestelde regels te houden;
 • afmelden in geval van verhindering of ziekte dient tijdig te gebeuren; bij voorkeur via sms én per e-mail;
 • inhoud van het lesblok met achtergrondinformatie en huiswerkopdrachten krijgt iedere deelnemer 3 weken voor aanvang per e-mail toegestuurd; eventuele aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd;
 • voor gemiste cursusdagen wordt geen restitutie verleend, inhalen van de dag kan als het lesblok met de gemiste dag nog een keer gegeven wordt;
 • inschrijven en betaling dient uiterlijk 4 weken voor de eerste workshopdag plaats te vinden, na inschrijving geldt een betalingsverplichting;
 • de workshops worden op eigen risico bijgewoond; docenten van de Buikdansopleiding  stellen zich niet aansprakelijk voor enige gebeurtenis als diefstal, ongeval, blessures, ziekte e.d. en zijn eveneens niet aansprakelijk in situaties van overmacht;
 • van de deelnemers verwachten wij aanwezigheid, enthousiasme en inzet.

zaal

Inschrijven

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Ik wil me inschrijven voor:

Beschrijf in het kort je danservaring.

Staat er een video online waarin je danst? Zo ja, plak de link hieronder